realizacja zadania program "Klub 2022"

realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”,

podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”,

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

 Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych

Wspieranie wykonania zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

 

 

 

Zakończyliśmy projekt „Żagloterapia”

„Żagloterapia uczy, wychowuje, bawi, rozwija program integracji dla gdyńskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Krótkie podsumowanie projektu
Program zakończył się 31.10.2008. W programie wzięło udział 113 uczestników z Gdyni. Realizowaliśmy żeglarski program zajec szkoleniowych na uprawnienia żeglarza zgodnie z programem Polskiego Związku Żeglarskiego a równolegle prowadzony był program integrujący młodzież. Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia celu głównego, spójnego  działania integracji społecznej młodzieży  Projekt był odpowiedzią na problemy zwiazane ze wzrostem patologii społ. gł. wśród młodzieży, problemy alkocholowe będący bardzo popularną używką wśród młodzieży, stale obniżający się wiek inicjacji alkoholowej, dostęp do narkotyków w gdyńskich szkołach Taka sytuacja niesie za sobą konsekwencje w postaci trudności w społecznym funkcjonowaniu dzieci. Mimo niżu demograficznego, liczba dzieci i młodzieży, którym opieki nie są w stanie zapewnić rodzice utrzymuje się w Gdyni od 3 lat na stałym poziomie .Problemem jest jednak nie tylko zapewnienie dzieciom i młodzieży, pozbawionym opieki i wychowania, warunków jak najbardziej zbliżonych do środowiska rodzinnego. Znaczna część wychowanków placówek opiekuńczych i rodzin zastępczych nie radzi sobie w dorosłym życiu. Często brak jest jej motywacji i aktywności w rozwoju osobistym i zawodowym, co negatywnie wpływa na proces ich usamodzielniania. Koniecznym jest, zatem rozszerzanie działań o charakterze profilaktycznym poprzez rozwój wsparcia dziennego, zaproponowanie różnych form zajęć, organizacji czasu wolnego, z ukierunkowaniem na integrację, rozwój pozytywnych postaw społ., poszukiwania wzorców, zainteresowań, nowych przyjaźni. W ramach projektu zorganizowaliśmy działania na rzecz przeciwdziałania patologiom społ., poprzez zajęcia integracyjne, sportowe i rekreacyjne dla gdyńskiej młodzieży. W okresie wakacyjnym, kiedy młodzież dysponuje nadmiarem wolnego czasu, często jest pozostawiona bez opieki, kiedy z braku środków finansowych, organizacyjnych nie jest w stanie uczestniczyć w obozach, koloniach czy innych zajęciach. Przeprowadzimy szkolenia z żeglarstwa, wzbogacone o trening komunikacji interpersonalnej i pracy w grupie, wieczory integracyjne, współzawodnictwo w postaci regat oraz dwudniowy rejs do Jastarni. Udział w projekcie pomoże zapobiegać dysfunkcjom społecznym wśród młodzieży. "Żeglarstwo uczy odwagi oraz rozwagi, odporności na trudy, koleżeńskości, umiejętności współdziałania w grupie, samodzielności, rzetelności, dyscypliny. Nierozłączny związek żeglarstwa z naturą powoduje, że sport ten nie tylko pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej, ale jest też źródłem wspaniałego relaksu psychicznego.
 

 Dzięki zaangażowaniu instruktorów ze Szkoły Żeglarstwa Junga projekt można było na przeprowadzić w sposób bezpieczny i na wysokim  poziomie. Program żeglarski był bogaty, teoria praktyka żeglarska, zasady bezpieczeństwa zachowania się na jachcie i w marinie. Młodzież uczyła się techniki żeglowania, podejście do tonącego, dobijanie i odbijanie od mola, teorii żeglowania nawigacji meteorologii prac bosmańskich wszystkiego, co żeglarz wiedzieć powinien, aby wypłynąć na szerokie wody i samodzielnie poprowadzić jacht. Oprócz programu żeglarskiego prowadzony był równolegle program integracyjny: spotkania z psychologiem, spotkania integracyjne dla młodzieży. Realizowaliśmy program zajęć szkoleniowych na uprawnienia żeglarza zgodnie z programem Polskiego Związku Żeglarskiego.

Chciałbym przy okazji podziękować wszystkim uczestniczącym w projekcie i życzyć podobnych żeglarskich projektów w przyszłości.

Koordynator Projektu

Adam Jankowski

Ważne dala tych którzy jeszcze nie uzupełnili wniosków niezbednych do wydania patentów prosimy o kontakt: Marina Gdynia na terenie Szkoły Żeglarstwa Junga 81-345 Gdynia Al. Jana Pawła II 3 lub na stronie www.junga.com.pl

 

 


 
 
 


 

Półkolonie żeglarskie


Obozy żeglarskie

Treningi żeglarskie 

 

Przedszkole żeglarskie

Obozy narciarskie

 Zimą latamy na Bojerach

   Rejs Generałem Zaruskim

 

  

                      Półkolonie