Swobodny z tyłu i swobodny z przodu; Krycie Jacht jest swobodny z tyłu w stosunku do innego jachtu, gdy jego kadłub i osprzęt będąc w pozycji normalnej, znajdują się za linią prostopadłą do osi jachtu, przechodzącą przez najbardziej do tyłu wysunięty punkt kadłuba i osprzętu tego drugiego jachtu znajdujących się w pozycji normalnej. Ten drugi jacht jest swobodny z przodu. Jachty są w kryciu, gdy żaden z nich nie jest swobodny z tyłu. Jachty są również w kryciu, gdy jacht znajdujący się pomiędzy nimi jest w kryciu z obydwoma. Określenia te stosują się zawsze do jachtów na tym samym halsie. Nie stosują się one do jachtów na przeciwnych halsach, chyba że ma zastosowanie przepis 18 albo obydwa jachty żeglują pod kątem większym niż dziewięćdziesiąt stopni od wiatru rzeczywistego.

10. NA PRZECIWNYCH HALSACH
Gdy jachty są na przeciwnych halsach, jacht będący na lewym halsie musi ustąpić jachtowi na prawym halsie.

11.NA TYM SAMYM HALSIE, W KRYCIU
Gdy jachty są na tym samym halsie i są w kryciu, jacht nawietrzny musi ustąpić jachtowi zawietrznemu.

12. NA TYM SAMYM HALSIE, GDY NIE MA KRYCIA
Gdy jachty są na tym samym halsie i nie są w kryciu, jacht swobodny z tyłu musi ustąpić jachtowi swobodnemu z przodu.

18.2 Dawanie miejsca przy znaku

(a) Gdy jachty są w kryciu, jacht zewnętrzny musi dać jachtowi wewnętrznemu miejsce przy znaku, chyba że stosuje się przepis 18.2(b).

(b) Jeżeli jachty są w kryciu, gdy pierwszy z nich osiąga strefę, to jacht, który jest w tym momencie zewnętrzny musi od tego czasu dawać jachtowi wewnętrznemu miejsce przy znaku. Jeżeli jacht jest swobodny z przodu,

gdy osiąga strefę, to jacht, który jest w tym momencie swobodny z tyłu musi od tego czasu dawać mu miejsce przy znaku.
(c) Gdy jacht jest zobowi
ązany przez przepis 18.2(b) do dania miejsca przy znaku,

(1) musi on kontynuować to nawet, jeżeli później krycie jest zerwane lub osiągnięte jest nowe krycie;

(2) jeśli osiągnie on krycie po wewnętrznej jachtu uprawnionego do miejsca przy znaku, musi on również dać temu jachtowi miejsce do żeglowania jego kursem właściwym dopóki pozostają one w kryciu.

Jednakże, gdy jacht uprawniony do miejsca przy znaku przejdzie dziobem linię wiatru lub opuści strefę, przepis 18.2(b) przestaje obowiązywać.

 

20 MIEJSCE DO ZWROTU NA WIATR PRZY PRZESZKODZIE
20.1 Żądanie miejsca
Jacht zbliżający się do przeszkody może żądać okrzykiem miejsca do zwrotu na wiatr i uniknięcia innego jachtu na tym samym halsie. Jednakże, jacht nie może żądać miejsca do zwrotu, jeżeli
(a) może bezpiecznie uniknąć przeszkody bez konieczności wykonania
zasadniczej zmiany kursu,
(b) żegluje poniżej kursu ostro na wiatr lub
(c) przeszkoda jest znakiem i jacht, który go osiąga byłby zobowiązany
zareagować i zmienić kurs.
20.2 Reagowanie
(a) Po tym, gdy jacht żądał miejsca do zwrotu, musi on dać jachtowi, od
którego żądał miejsca do zwrotu czas na reakcję.
(b) Jacht, od którego żądano miejsca do zwrotu musi zareagować nawet, jeśli jacht żądający miejsca do zwrotu łamie przepis 20.1.
(c) Jacht, od którego żądano miejsca do zwrotu musi zareagować albo przez wykonanie zwrotu na wiatr najszybciej jak to możliwe albo natychmiast odpowiedzieć ‚rób zwrot‘, po czym dać żądającemu jachtowi miejsce do zwrotu i unikać tego jachtu.
(d) Gdy jacht, od którego żądano miejsca do zwrotu zareaguje, jacht żądający miejsca do zwrotu musi wykonać zwrot na wiatr najszybciej jak to możliwe.
(e) Od momentu, gdy jacht żąda miejsca do zwrotu, do chwili gdy wykona zwrot i uniknie jachtu, od którego żądał miejsca do zwrotu, przepis 18.2 nie ma między nimi zastosowania.

 

10. NA PRZECIWNYCH HALSACH
Gdy jachty są na przeciwnych halsach, jacht będący na lewym halsie musi ustąpić jachtowi na prawym halsie.

13. PODCZAS WYKONYWANIA ZWROTU NA WIATR
Po przejściu dziobem linii wiatru, jacht musi ustępować innym jachtom do
czasu, aż znajdzie się na kursie ostro na wiatr. W tym czasie przepisy 10, 11 i 12 nie mają zastosowania. Jeżeli dwa jachty podlegają niniejszemu.

18.2 Dawanie miejsca przy znaku

(b) Jeżeli jachty są w kryciu, gdy pierwszy z nich osiąga strefę, to jacht, który jest w tym momencie zewnętrzny musi od tego czasu dawać jachtowi wewnętrznemu miejsce przy znaku.

11. NA TYM SAMYM HALSIE, W KRYCIU
Gdy jachty są na tym samym halsie i są w kryciu, jacht nawietrzny musi ustąpić jachtowi zawietrznemu.

Jeżeli ktoś chce sprawdzić znajomość przepisów regatowych to zapraszamy na stronę

Półkolonie żeglarskie


Obozy żeglarskie

Treningi żeglarskie 

 

Przedszkole żeglarskie

Obozy narciarskie

 Zimą latamy na Bojerach

   Rejs Generałem Zaruskim

 

  

                      Półkolonie