Opłaty klubowe:

  

Regulamin opłat klubowych UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa

1. Składka członkowska dla Szkółki UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa wynosi 300 zł/miesięcznie 2x w tygodniu

2.Składka członkowska grupy Przedszkole Żeglarskie UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa 300-zł

3. Składka członkowska dla Grupy B UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa wynosi 250zł/miesięcznie

4. Składka członkowska i udział w Półkoloniach Żeglarskich 700zł/pięć dni

5. Składka członkowska i udział w obozie żeglarskim 1650zł

6. Składka członkowska i udział w obozie zimowym 1700zł/

7. Składka członkowska i trzymanie jednej sztuki sprzętu pływającego do 5m 1500zł/rocznie.

8.Członkowie klubu biorący udział miesiącach wakacyjnych w obozie lub półkoloniach zwolnieni są w tym czasie z opłat Szkółki Żeglarskiej.

9.Jednorazowe wpisowe członkowskie 300zł      

 

 
 
 

 

Półkolonie żeglarskie


Obozy żeglarskie

Treningi żeglarskie 

Przedszkole żeglarskie

Obozy narciarskie

 Zimą latamy na Bojerach

   Rejs Generałem Zaruskim