AKTUALNOŚCI:

2008-12-05 Żagloterapia

Zakończyliśmy projekt  „Żagloterapia uczy, wychowuje, bawi, rozwijaprogram integracji dla gdyńskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Krótkie podsumowanie projektu Program zakończył się 31.10.2008. W programie wzięło udział 113 uczestników z Gdyni. Realizowaliśmy żeglarski program zajec szkoleniowych na uprawnienia żeglarza zgodnie z programem Polskiego Związku Żeglarskiego a równolegle prowadzony był program integrujący młodzież. Wiecej na naszej stronie w zakładce Żagloterapia.

Chciałbym przy okazji podziękować wszystkim uczestniczącym w projekcie i życzyć podobnych żeglarskich projektów w przyszłości.

 


Półkolonie żeglarskie


Obozy żeglarskie

Treningi żeglarskie 

Przedszkole żeglarskie

Obozy narciarskie